Tomasz Staszków


Tomasz jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych. Poza ukończeniem studiów prawniczych, jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy na rzecz instytucji sektora publicznego, następnie w ramach współpracy z dużą kancelarią międzynarodową, a także w ramach własnej kancelarii radcowskiej. Świadczył i świadczy usługi na rzecz dużych podmiotów gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Z powodzeniem prowadził wiele procesów sądowych i administracyjnych, w tym o bardzo skomplikowanej materii.

Tomasz reprezentował Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmował i zajmuje się sprawami z zakresu nieruchomości, obsługując także wielu zagranicznych inwestorów działających w Polsce. Posiada również bogate doświadczenie w ramach procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Pracował zarówno po stronie podmiotów udzielających zamówień publicznych, jak i potencjalnych wykonawców składających oferty.

Dużą część aktywności zawodowej Tomasza pochłonęły i pochłaniają sprawy związane z obsługą inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z farmami wiatrowymi, elektrowniami fotowoltaicznymi oraz elektrowniami wodnymi.

Dziedziny praktyki: prawo cywilne, prawo handlowe, energetyka.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

María Ruiz López


María jest hiszpańskim adwokatem z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku polskim i hiszpańskim. Magister prawa Uniwersytetu Deusto, specjalizująca się w prawie prywatnym i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej pracowała na stanowiskach kierowniczych w innych międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce.

Przez 10 lat była wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, gdzie obecnie jest członkiem Rady Konsultacyjnej. Działa jako doradca zarządu w wielu międzynarodowych firmach.

María jest również certyfikowanym mediatorem gospodarczym wpisanym na listy mediatorów Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji Izb Handlowych.

Jest wiceprzewodniczącą Koła Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Odznaczona w Hiszpanii Krzyżem Orderu Zasługi Cywilnej przez króla Felipe VI, oraz w Polsce, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) za wkład w rozwój polskiego biznesu.

Dziedziny praktyki: prawo nieruchomości oraz prawo gospodarcze.

Języki: hiszpański, polski, angielski, baskijski.

Tomasz Staszków


Tomasz jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych. Poza ukończeniem studiów prawniczych, jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy na rzecz instytucji sektora publicznego, następnie w ramach współpracy z dużą kancelarią międzynarodową, a także w ramach własnej kancelarii radcowskiej. Świadczył i świadczy usługi na rzecz dużych podmiotów gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Z powodzeniem prowadził wiele procesów sądowych i administracyjnych, w tym o bardzo skomplikowanej materii.

Tomasz reprezentował Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmował i zajmuje się sprawami z zakresu nieruchomości, obsługując także wielu zagranicznych inwestorów działających w Polsce. Posiada również bogate doświadczenie w ramach procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Pracował zarówno po stronie podmiotów udzielających zamówień publicznych, jak i potencjalnych wykonawców składających oferty.

Dużą część aktywności zawodowej Tomasza pochłonęły i pochłaniają sprawy związane z obsługą inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z farmami wiatrowymi, elektrowniami fotowoltaicznymi oraz elektrowniami wodnymi.

Dziedziny praktyki: prawo cywilne, prawo handlowe, energetyka.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

María Ruiz López


María jest hiszpańskim adwokatem z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku polskim i hiszpańskim. Magister prawa Uniwersytetu Deusto, specjalizująca się w prawie prywatnym i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej pracowała na stanowiskach kierowniczych w innych międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce.

Przez 10 lat była wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, gdzie obecnie jest członkiem Rady Konsultacyjnej. Działa jako doradca zarządu w wielu międzynarodowych firmach.

María jest również certyfikowanym mediatorem gospodarczym wpisanym na listy mediatorów Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji Izb Handlowych.

Jest wiceprzewodniczącą Koła Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Odznaczona w Hiszpanii Krzyżem Orderu Zasługi Cywilnej przez króla Felipe VI, oraz w Polsce, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) za wkład w rozwój polskiego biznesu.

Dziedziny praktyki: prawo nieruchomości oraz prawo gospodarcze.

Języki: hiszpański, polski, angielski, baskijski.

Tomasz Staszków


Tomasz jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych. Poza ukończeniem studiów prawniczych, jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy na rzecz instytucji sektora publicznego, następnie w ramach współpracy z dużą kancelarią międzynarodową, a także w ramach własnej kancelarii radcowskiej. Świadczył i świadczy usługi na rzecz dużych podmiotów gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Z powodzeniem prowadził wiele procesów sądowych i administracyjnych, w tym o bardzo skomplikowanej materii.

Tomasz reprezentował Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmował i zajmuje się sprawami z zakresu nieruchomości, obsługując także wielu zagranicznych inwestorów działających w Polsce. Posiada również bogate doświadczenie w ramach procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Pracował zarówno po stronie podmiotów udzielających zamówień publicznych, jak i potencjalnych wykonawców składających oferty.

Dużą część aktywności zawodowej Tomasza pochłonęły i pochłaniają sprawy związane z obsługą inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z farmami wiatrowymi, elektrowniami fotowoltaicznymi oraz elektrowniami wodnymi.

Dziedziny praktyki: prawo cywilne, prawo handlowe, energetyka.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

María Ruiz López


María jest hiszpańskim adwokatem z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku polskim i hiszpańskim. Magister prawa Uniwersytetu Deusto, specjalizująca się w prawie prywatnym i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej pracowała na stanowiskach kierowniczych w innych międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce.

Przez 10 lat była wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, gdzie obecnie jest członkiem Rady Konsultacyjnej. Działa jako doradca zarządu w wielu międzynarodowych firmach.

María jest również certyfikowanym mediatorem gospodarczym wpisanym na listy mediatorów Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji Izb Handlowych.

Jest wiceprzewodniczącą Koła Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Odznaczona w Hiszpanii Krzyżem Orderu Zasługi Cywilnej przez króla Felipe VI, oraz w Polsce, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) za wkład w rozwój polskiego biznesu.

Dziedziny praktyki: prawo nieruchomości oraz prawo gospodarcze.

Języki: hiszpański, polski, angielski, baskijski.